Kontakty

Ing. Julius Wenig - Kancelář statiky (KAST)

Administrativní adresa: Kladno 272 01, Divadelní 1603
Kancelář: 160 00 Praha 6, Terronská 52
Tel.: (+420) 602 640 380
E-mail: wenig.kast@volny.cz

IČ: 112 74 140
ŽL.ČJ.: 0/01886/F/LU/92
Autorizace ČKAIT: statika a dynamika staveb
Autorizace: ČKAIT: pozemní stavby