Památkově chráněné a historické objekty

Statické zajištění Bastionu XXXI
v Praze 2 na Karlově, DPS

Zámek Smečno
oprava krovu a střechy, DPS

Zámek Smečno – Sala Terrena
totální rekonstrukce barokního krovu a střechy, DPS 

Místodržitelský letohrádek v Praze 6
statické zajištění věže a její celková sanace, DPS

Palác RAPID v Praze 1
rekonstrukce budovy pro účely obchodního domu, DPS

Hotel Hoffmann na Kladně
rekonstrukce budovy od Arch.Josefa Hoffmanna, DPS

Praha 1 Nerudova 35
totální rekonstrukce domu, sanace renesančních stropů, DPS

Praha 1, U Lužického semináře 38 dům U Dvou srdcí
rekonstrukce domu, DPS

Památník Lidice
totální rekonstrukce porušených opěrných zdí a nádvoří

Památník Lidice
rekonstrukce poškozeného Glorietu

Lidice
rekonstrukce původního Lidického domku pro účely galerie

Jičín, Rekonstrukce budovy knihovny Václava Čtvrtka
DSP+DPS

Praha 2, rekonstrukce 
historické budovy Nemocnice Na Bojišti.