Ing. Julius Wenig - Kancelář statiky (KAST)

Kancelář nabízí zpracování:

  • Projektů železobetonových konstrukcí
  • Projektů ocelových konstrukcí
  • Projektů rekonstrukcí budov i památkově chráněných
  • Projektů historických památkově chráněných objektů
  • Projektů zakládání staveb a hal
  • Statických posudků včetně stavebně-technických průzkumů a geologických průzkumů
  • Řešení havárií
  • Řešení neobvyklých statických případů
  • Supervize projektů a konzultační činnost

Nabízíme mnohaletou zkušenost a podrobné zpracování dokumentace od studií až po prováděcí projekty, dodavatelskou dokumentaci. Spolehlivý partner pro architektonické ateliery, ateliery pozemních staveb, architekty, stavaře, technology, investory, stavebníky, stavební dodavatelské firmy, správce nemovitostí, úřady státní správy.

Volejte na 602 640 380